Bogdan Lewicki

Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Lewicki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W kolejnych latach uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zdobył bogatą wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych, którą w kolejnych latach miał okazję pogłębiać w życiu zawodowym. Ekspert w obszarze wyceny nieruchomości – ukończył podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, oraz zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest również absolwentem Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie, na którym uzyskał Diploma in  Business Administration.

Bogdan Lewicki w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Pomorskiej Grupy Finansowej w Gdańsku. Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są między innymi z przedsiębiorstwem handlowym KRIS oraz firmą Nanjing International LTD. Od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Od 1998 roku prowadzi własną firmę jako właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami Atut w Gdańsku. Po dzień dzisiejszy oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami prowadzi doradztwo w zakresie globalnego e-handlu B2B w segmencie odzieżowym.