Brilliance™

Brilliance™ – robot, który rozmawia z klientami

Autorska technologia Brilliance™, która daje możliwość prowadzenia inteligentnego, spersonalizowanego dialogu głosowego przez telefon pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Brilliance™ zapewnia elastyczną i naturalną, automatyczną komunikację głosową, która może być wykorzystywana do realizacji wszelkiego rodzaju procesów obsługi telefonicznej dla różnych branż.

  • 100% niezależności od ludzkiego konsultanta
  • Całkowita automatyzacja procesu obsługi telefonicznej
  • Inteligentne przekierowania zamiast frustrującego IVR
  • Natychmiastowe rozpoczęcie obsługi, bez czekania
  • Całodobowa dostępność
  • Stale wysoka jakość obsługi bez typowo ludzkich błędów