Spotkanie z Inwestorami Indywidualnymi

27 września 2018 r. Golden Floor Tower, 32 piętro ul. Chłodna 51, Warszawa