Brilliance™ vs. IVR

Możliwości rozwiązaniaBrillianceIVR
Czytelność i elastyczność opcji wyboru tematu rozmowyWysoka - system komunikuje się i rozpoznaje intencje wyrażane przez klienta w języku naturalnymNiska - ograniczona do listy, struktura wielopoziomowa, odsłuchiwanie długich komunikatów
Czas spędzony przez klienta w dziale automatycznej obsługiKrótki - rozmowa dotyczy wyłącznie sprawy, z którą klient dzwoniDługi - konieczność odsłuchiwania opcji, które nie wiążą się ze sprawą klienta
Wygoda i ergonomia dokonywania wyboru tematu rozmowyDuża - klient nie odrywa telefonu od ucha i nie dotyka ekranuMała - odrywanie telefonu od ucha, uruchamianie klawiatury, wybów opcji dotykowo
Ryzyko błędnego wyboru tematu rozmowy przez klientaNiskie - robot trafnie rozpoznaje, uszczegóławia i potwierdza intencje klientaWysokie - często mylące lub nieczytelne opcje, wybieranie niewłaściwej cyfry na klawiaturze
Odsetek przerwanych i ponawianych połączeńNiskie - klient może szybko i w każdej chwili dokonać zmiany wyboruWysokie - powtarzanie połączeń po błędnym wyborze lub w celu uniknięcia ponownego wysłuchiwania zapowiedzi