Odbicie po spadkach. Akcje tych spółek mają zdaniem analityków na nie szansę (wzmianka)