Personalizacja obsługi klienta – głos ekspertów, cz. 2 (wzmianka)