Personalizacja obsługi klienta – głos ekspertów, cz. 3 (wzmianka)