Personalizacja obsługi klienta – głos ekspertów, cz. 4 (wzmianka)