Technologia jest głównym motorem rozwoju (wzmianka)