The Future is now! – czy w branży to jeszcze działa? (wzmianka)