Voicetel Communications rozważa przeniesienie się na GPW, myśli nad dual listingiem