Voicetel zapowiedział pierwsze wdrożenie Dialla™ w II kwartale 2017