W 2019 roku Voicetel Communications planuje przejść na główny parkiet GPW