Wydajność pracy rośnie, ale nadal jest ona niska… (komentarz eksperta)