Możliwości Brilliance™

  • Klient opisuje swoją sprawę na głos, w języku naturalnym
  • System w razie potrzeby dopytuje klienta o dodatkowe informacje
  • Robot udziela odpowiedzi na często zadawane pytania klientów
  • Rozmowy kierowane są precyzyjnie do właściwego konsultanta
  • Możliwość wstępnej identyfikacji nr sprawy, autentykacji klienta
  • Pobranie danych osoby dzwoniącej w celu późniejszego kontaktu
  • Robot może zrealizować cały proces obsługi klienta
  • Natychmiastowe odbieranie połączeń
  • Obsługa wielu połączeń jednocześnie
  • Brak konieczności posiadania własnej centrali telefonicznej