Raport EBI nr 10/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Informacje o kapitale zakładowym spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Treść raportu 10/2018 na stronie PAP