Raport ESPI nr 19/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 19/2018 na stronie PAP

Zawiadomienie Voicetel Investmenst 27.12.2018. PDF