Raport ESPI nr 22/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 22/2018 na stronie PAP

Zawiadomienie D. Wójcicki 27.12.2018.PDF