Rada Nadzorcza

Grzegorz Wapiński

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Grzegorz Wapiński jest doktorem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z obszarem szeroko rozumianego kontaktu informatyki z człowiekiem, specjalista w zakresie Human Computer Interaction (HCI).
Posiada bogatą wiedzę naukową i teoretyczną w obszarach HCI, społecznych konsekwencji komputeryzacji oraz dydaktyki. W latach 1988 – 2008 związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim oraz szkolnictwem wyższym, wcześniej między innymi pracował jako programista w przemyśle okrętowym. Długoletni wykładowca – prowadził takie zajęcia, jak “Usability engineering”, “Projektowanie HCI”, “Społeczeństwo informacyjne” i inne. Obecnie zawodowo związany jest z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

Bogdan Lewicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Bogdan Lewicki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W kolejnych latach uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zdobył bogatą wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych, którą w kolejnych latach miał okazję pogłębiać w życiu zawodowym. Ekspert w obszarze wyceny nieruchomości – ukończył podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, oraz zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest również absolwentem Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie, na którym uzyskał Diploma in  Business Administration.

Bogdan Lewicki w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Pomorskiej Grupy Finansowej w Gdańsku. Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są między innymi z przedsiębiorstwem handlowym KRIS oraz firmą Nanjing International LTD. Od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Od 1998 roku prowadzi własną firmę jako właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami Atut w Gdańsku. Po dzień dzisiejszy oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami prowadzi doradztwo w zakresie globalnego e-handlu B2B w segmencie odzieżowym.

Jakub Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Jakub Płachta jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finance & Investment Management na University of Aberdeen. Podczas studiów odbył również kurs przygotowujący do Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1. Pod koniec 2016 roku zdał podstawowy egzamin Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Obecnie pracuje na stanowisku Konsultanta w londyńskim oddziale Deloitte LLP – spółce audytorskiej należącej do światowej wielkiej czwórki. Podczas swojej dotychczasowej kariery brał udział w projekcie dla jednego z największych banków na świecie jako analityk raportów finansowych, będąc odpowiedzialnym za zbieranie kryteriów od kluczowych interesariuszy oraz budowę danych w raportach. Jakub na daną chwilę oddelegowany jest do projektu w globalnej firmie telekomunikacyjnej jako Business Analyst i jest odpowiedzialny za przeprowadzanie analiz struktury organizacji w celu minimalizacji kosztów oraz usprawnienia procesów.

Jakub Płachta jest synem Krzysztofa Płachty, będącego Wiceprezesem Voicetel Communications SA.

Jakub Kleban

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Jakub Kleban jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał tytuł Master of Science in Engineering Business Management na Coventry University. Ukończył również studia podyplomowe dotyczące Analizy Biznesowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Jakub Kleban jest doświadczonym managerem działów contact center, odpowiedzialnym za optymalizację procesów obsługi, organizację pracy dużych zespołów oraz zarządzanie jakością i efektywnością biznesową. W przeszłości był związany zawodowo z firmą Transcom Worldwide, gdzie pełnił m.in funkcje Analityka Biznesowego oraz Managera d/s Klientów Kluczowych, będąc odpowiedzialnym za współpracę z najważniejszymi klientami firmy w Polsce. Następnie w firmach Contact Point i Call Center Poland odpowiadał za pracę dwóch, liczących 300 pracowników, centrów operacyjnych, obsługujących klientów zarówno z Polski, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dalsze doświadczenia zdobywał w Departamencie Obsługi Klienta firmy Provident Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska związane z zarządzaniem jakością, procesami, a także rozwojem systemów wspomagających obsługę klienta. Obecnie Jakub Kleban zawodowo związany jest z firmą DSV, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Reklamacji.

Włodzimierz Wójcicki

Członek Rady Nadzorczej (powołany 8 listopada 2017 roku na trzyletnią kadencję)

Włodzimierz Wójcicki ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym o specjalizacji fizyka stosowana.

Od 1981 roku związany jest z poligrafią w zakresie składu książek, w tym również elektronicznych. Przyczynił się do wdrożenia w Polsce komputerowego łamania książek, popularyzując nowe podejście wśród wydawców. Przez wiele lat kierował Komisją d/s Wynalazczości Pracowniczej w Zakładach Graficznych w Gdańsku, prowadząc również szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania komputerowego składu tekstu. W latach 90. związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia w zakresie oprogramowania typograficznego oraz redagowania technicznego. Autor publikacji związanych z redagowaniem technicznym i komputerową obróbką książek. Uchwałą Rady Państwa odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wdrażanie technologii informatycznych do poligrafii. W 1990 roku uzyskał nadane przez Urząd Patentowy Świadectwo Autorskie o Dokonaniu Wzoru Użytkowego w zakresie poprawy dokładności obróbki błon fotograficznych w poligrafii. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, popularyzacji zagadnień informatycznych oraz kierowaniu dużymi zespołami ludzi.