Aleksander Sobina

Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Gdańsku i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe podczas pracy zawodowej m.in. w kancelariach prawniczych, Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. w Krakowie oraz podczas współpracy z firmami consultingowymi.