8 grudnia 2016 – Konferencja medyczna GK Wasko

Wirtualna Rejestracja – skrócenie czasu rejestracji pacjenta w systemie HIS, dzięki telefonicznemu systemowi dialogowemu.

Tak w skrócie możemy przedstawić prezentację naszej firmy podczas konferencji  medycznej GK Wasko, która odbyła się w dniu 8 grudnia.

Problemy w obsłudze telefonicznej

Podczas spotkania omawialiśmy najczęściej występujące problemy na infoliniach placówek medycznych. Do najczęściej wymienianych należą: uciążliwości związane z wykorzystaniem systemów IVR, brak lub ograniczenie całodobowej dostępności infolinii, zbyt mała liczba konsultantów na infolinii, brak lub ograniczona funkcjonalność systemu potwierdzania terminów wizyt.

To tylko niektóre z problemów, z którymi muszą się dziś zmierzyć przychodnie lekarskie. Wszystkie wymienione działania wpływają na obniżenie poziomu satysfakcji pacjentów, która może doprowadzić do ich utraty. Do tego dochodzą koszty oraz utrata przychodów w wyniku niezrealizowanych wizyt.

Rozwiązaniem jest technologia Brilliance™

Na konferencji przedstawiliśmy naszą autorską technologię, która umożliwia rozwiązanie wyżej wymienionych problemów m.in. poprzez całodobowy tryb pracy, obsługę zarówno połączeń przychodzących, jak i wychodzących oraz pracę na dowolnej infrastrukturze.

Brilliance™ daje następujące możliwości:

  • kompletny proces rejestracji pacjenta w przychodni
  • obniżenie kosztów rejestracji
  • usprawnienie procesu rejestracji dla osób niedowidzących i niewidomych, oraz dla osób starszych
  • skrócenie procesu telefonicznej obsługi pacjentów
  • zapewnienie 24-godzinnej obsługi telefonicznej

Dzięki wdrożeniu technologii Brilliance™ do przychodni lekarskiej, udało się przeprowadzić badania, w których uzyskaliśmy następujące rezultaty:

Czas pierwszej rejestracji został skrócony o 46,8%. Średni łączny czas obsługi rejestracji pacjenta krótszy o 48,7%. Rozładowanie o 21,2% dziennego ruchu na infolinii – dzięki  obsłudze całodobowej. Uszczelnienie o 26,1% terminarza konsultacji lekarskich.

Co najważniejsze Pacjenci docenili korzyści płynące ze zautomatyzowanego procesu rejestracji, poziom satysfakcji wzrósł o 80,2 %, a wśród osób niedowidzących, niewidomych oraz osób starszych był lepszy o 84,5% .