Voicetel Communications zwiększa swój zysk w II kwartale i kontynuuje rewolucjonizowanie rynku smart speech

Voicetel konsekwentnie realizuje kolejne etapy przyjętej strategii rozwoju produktów i zdobywania rynku, obejmującej wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań głosowych, automatyzujących procesy biznesowe związanych z telefoniczną obsługą klientów. Opracowane przez spółkę zasady best practises oraz ustalony przez nią standard komunikacji robotów z ludźmi staną się ogólnie przyjętym standardem automatycznej obsługi klienta, sprostanie któremu przez długi czas będzie nieosiągalne dla konkurencji, dzięki zastosowaniu autorskiej technologii  Brilliance.

W II kwartale 2017 roku Grupa Voicetel Communications nawiązała rozmowy z kluczowymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce w zakresie dystrybucji produktu Dialla. Produkt pozwalający małym i średnim firmom na korzystanie z technologii Brilliance, umożliwiający znaczne obniżenie kosztów obsługi telefonicznej bez obniżania jej standardów, odnotował zainteresowanie wśród przedstawicieli firm z branży taksówkarskiej, e-commerce oraz wśród kolejnych firm z branży medycznej.

„II kwartał 2017 roku był dla nas okresem intensywnego rozwoju produktów Maya™ i Dialla™. W oparciu o wyniki realizowanych pilotaży oraz ewoluujące potrzeby obecnych klientów prowadziliśmy również prace nad rozwojem technologii Brilliance™ i poszerzaniem jej funkcjonalności.”

W ostatnim kwartale koncentrowaliśmy się nie tylko na rozwoju produktu Dialla™, ale również na rozwoju produktu Maya™, co wynikało z dużego zainteresowania potencjalnych klientów i partnerów tym produktem. Maya™ to narzędzie pozwalające na prowadzenie dużych kampanii outboundowych, potrafiące obdzwonić tysiące klientów w krótkim czasie, prowadząc z nimi krótki dialog, np. w procesie ogrzewania leadów” – powiedział Dawid Wójcicki, Prezes Zarządu Voicetel Communications S.A.

Realizując strategię sprzedaży partnerskiej, Voicetel Communications sfinalizował wdrożenie systemów do umawiania konsultacji lekarskich dla kolejnych dwóch dużych placówek medycznych. W ramach komercjalizacji pilotażowego projektu automatycznej obsługi telefonicznej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Spółka dokonała również wdrożenia technologii rozpoznawania mowy kolejnego, strategicznego dostawcy zagranicznego. Jest to pierwszy projekt Emitenta, który wykorzystuje dwie odrębne technologie rozpoznawania mowy w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów działania technologii rozumienia mowy – Brilliance™.

Skonsolidowany zysk Grupy Voicetel Communications w II kwartale tego roku wyniósł 2.591.706,14 złotych i był ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego przed rokiem. Spółka obecnie zaangażowana jest w kilkadziesiąt projektów, z czego większość dotyczy technologii Brilliance™, ale istotny udział mają także projekty związane z Dialla™ i Maya™.

Stworzona i rozwijana przez firmę Voicetel Communications autorska technologia Brilliance™ może zastąpić zarówno systemy IVR, jak i operatorów call center np. w procesach posprzedażowych. Takie udogodnienie to oszczędność i wygoda dla klientów i właścicieli firm. Z najnowszej technologii korzysta już m.in. Port Lotniczy w Gdańsku i. Lecha Wałęsy. Nowa asystentka na lotnisku sprawdza godzinę przylotu lub odlotu, numer rejsu czy Informacje o numerach telefonów do konkretnych instytucji i przewoźników.

Jak to działa?

Technologia Brilliance™ analizuje i rozumie intencje rozmówcy, czyli interpretuje znaczenie tego, co mówimy, potrafi zrozumieć kontekst zdania i odpowiednio na nie zareagować, wchodząc w dialog z rozmówcą. To przełomowe rozwiązanie, które jednocześnie zastępuje przestarzały i frustrujący dla rozmówców system IVR. Dzwoniąc, klient nie będzie musiał mozolnie wybierać kolejnych opcji na klawiaturze – wystarczy, że powie jaką sprawę pragnie załatwić lub jakich informacji potrzebuje, a inteligentny robot  mu odpowie lub przełączy do odpowiedniego działu. Narzędzie zostało wyposażone w najbardziej zaawansowany system rozpoznawania mowy.

Voicetel Communications jest polską firmą, która stworzyła i rozwija rynek smart speech. Technologia Brilliance™ i flagowy produkt firmy – Dialla™ – to rozwiązania przeznaczone nie tylko dla dużych instytucji, ale które również sprawdzą się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Technologia może funkcjonować jako część już istniejącego oprogramowania (np. CRM), przeznaczonego dla konkretnej branży, lub jako usługa wchodząca w skład oferty telekomów.