Voicetel podsumowuje przełomowy rok

Grupa Voicetel Communications zanotowała w 2015 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,64 mln zł i 1,90 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o 98% i 140% wobec wyników poprzedniego roku. Technologiczna firma z Gdańska, która 10 maja zadebiutowała na NewConnect, opublikowała swój pierwszy raport roczny, jako spółka publiczna.

„Zeszły rok był dla nas przełomowy. Dzięki udanej komercjalizacji Platformy Esense™ zanotowaliśmy skokowy wzrost przychodów. W ostatnim kwartale zeszłego roku zaczęliśmy wprowadzać na rynek nasz nowy produkt, Interfejs Dialogowy Brilliance™, który pozwala na automatyczną obsługę klientów dzwoniących na infolinie przedsiębiorstw z dowolnej branży” – powiedział prezes Dawid Wójcicki.

Spółka podpisała już trzy pierwsze umowy na wdrożenie Brilliance™ o łącznej wartości 540 tys. zł netto rocznie. System wdraża m.in. firma biotechnologiczna i ogólnopolska sieć przychodni.

„Pracujemy nad kolejnymi pilotażami i umowami. Niektóre z negocjacji są na bardzo zaawansowanym etapie” – zaznaczył Dawid Wójcicki.

Voicetel to spółka technologiczna oferująca szereg rozwiązań informatycznych wspierających call center. Jej sztandarowe rozwiązanie Interfejs Dialogowy Brilliance™, wykorzystuje system rozpoznawania mowy i autorskie algorytmy pozwalające na analizę wypowiedzi klienta. Dzięki niemu firma z każdej branży może zautomatyzować pracę swojego call center i ograniczyć obciążenie pracą „żywych” konsultantów. System może odebrać każde połączenie bez względu na obciążenie konsultantów i dostosuje treść rozmowy w oparciu o dane na temat klienta.

Zastosowanie interfejsu pozwoli więc na obniżenie kosztów telefonicznej obsługi klienta, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jej całodobowej dostępności. Brilliance™ zastępuje tradycyjne systemy IVR (Interactive Voice Response), umożliwia więc klientom natychmiastowe połączenie (bez potrzeby czekania na zwolnienie się linii) i likwiduje nielubianą potrzebę wyboru tonowego kolejnych opcji z menu głosowego. Jest to zdecydowanie najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego typu istniejące na rynku polskim.

Spółka działa od 2012 r., od maja tego roku jest notowana na NewConnect. Jej obecna kapitalizacja to ok. 45 mln zł. Voicetel Communications jest też właścicielem spółki SpeechGuru, która zajmuje się opracowywaniem algorytmów dialogowych, a także na jej zlecenie realizuje prace nad autorskim klasyfikatorem wypowiedzi użytkowników Brilliance™.

W 2015 r. Grupa zanotowała 2,64 mln zł przychodów wobec 1,33 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 2,40 mln zł wobec 0,98 mln zł, a zysk netto 1,90 mln zł wobec 0,79 mln zł w poprzednim roku. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 3,12 mln zł wobec 0,13 mln zł w 2014 r. Jednostkowy zysk netto Voicetel Communications S.A. wyniósł 2,05 mln zł wobec 0,79 mln zł przed rokiem.

O Spółce

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Spółki mają zastosowanie przede wszystkim w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Platforma Interfejsu Dialogowego Esense™ oraz będący od marca b.r. w fazie komercjalizacji Interfejs Dialogowy Brilliance™ przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych – zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.