Voicetel podwaja przychody i zyski

Spółka Voicetel Communications, która planuje przenieść w tym roku notowania z New Connect na rynek główny GPW, zanotowała w 2017 r. wzrost przychodów o 102%. Zysk netto wzrósł w tym okresie o 93%. Już w II kwartale spółka może rozpocząć komercyjne wdrożenia swojego nowego produktu Dialla™, który ma zrewolucjonizować telefoniczną komunikację małych i średnich firm z klientami.

 „Dialla™ to prosty do wdrożenia produkt dla małych i średnich firm, który pozwoli im zautomatyzować procesy związane z telefonicznym kontaktem z klientami. Oznacza koniec nieodebranych połączeń i niezałatwionych interesantów. Chcemy go oferować razem z partnerami z branży telekomunikacyjnej i IT. W I kwartale zakończyliśmy prace przygotowawcze nad modułem związanym z umawianiem konsultacji lekarskich i liczymy na pierwsze komercyjne wdrożenia w najbliższym czasie”. – powiedział prezes Dawid Wójcicki.

W zeszłym roku Grupa kontynuowała prace nad rozwiązaniem Brilliance™, ale równocześnie rozpoczęła prace nad produktem Dialla™. Pierwsze moduły przygotowane przez Voicetel są związane z branżą medyczną i dotyczą m.in. takich procesów jak rozdzielanie połączeń (call routing) i umawianie wizyt lekarskich.

Dialla™ to produkt dedykowany dla małych i średnich firm takich jak np.: gabinety lekarskie i kosmetyczne, dealerzy i warsztaty samochodowe, dostawcy internetu i telewizji, deweloperzy i agencje nieruchomości, firmy z branży e-commerce, hotele i inni. Dialla™ będzie łatwa w instalacji i konfiguracji, ma ją cechować też ergonomia i uniwersalność.

Wyniki za zeszły rok pokazują, że Voicetel już potrafi sprawnie monetyzować swoje rozwiązania. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 5,35 mln zł, zysk operacyjny 4,80 mln zł, a  zysk netto 3,84 mln zł.

„Wyniki finansowe cieszą, ale najważniejsze są dla nas prace nad naszymi produktami. Uważamy, że mają one potencjał na skalę przekraczającą polski rynek. Chcemy go maksymalnie wykorzystać i wyjść z nimi na rynek globalny”. – podkreślił prezes Wójcicki.

Inne nowe produkty, nad którymi pracuje Grupa to Alisa™ i Maya™. Pierwsze to rozwiązanie typu speech analytics (umożliwia monitoring i analizę rozmów prowadzonych przez contact center), drugie – narzędzie wspierające proces pozyskiwania i ocieplania leadów (np. identyfikacji klientów zainteresowanych ofertą handlową).

W zeszłym roku Voicetel wprowadził też do swojego rozwiązania integrację technologii rozpoznawania mowy firmy Google. Umożliwia to obniżenie nakładów na infrastrukturę u tych klientów spółki, którzy preferują rozwiązania typu cloud. Równocześnie zwiększa też elastyczność w zakresie rozliczania usług między Voicetel i jego klientami. Równocześnie spółka nadal rozwija współpracę z firmą Nuance, dzięki czemu stale wzmacnia swoją ofertę usług świadczonych w modelu on-premise.

Voicetel to spółka technologiczna działająca na rynku usług wspierających kontakt z klientami. Jej sztandarowe rozwiązanie Interfejs Dialogowy Brilliance™, wykorzystuje system rozpoznawania mowy i autorskie algorytmy pozwalające na analizę wypowiedzi klienta. Dzięki niemu firma z każdej branży może zautomatyzować pracę swojego call center i ograniczyć obciążenie pracą „żywych” konsultantów. System może odebrać każde połączenie bez względu na obciążenie konsultantów i dostosuje treść rozmowy w oparciu o  dane na temat klienta. W skład Grupy Voicetel wchodzi jednostka dominująca Voicetel Communications S.A. oraz spółka Speech Guru, która odpowiada za prace rozwojowe.

Spółka rozpoczęła proces, którego celem jest przeniesienie notowań na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Decyzję w tej sprawie podjęło Walne Zgromadzenie 8 marca 2017 r.

Więcej o Voicetel Comunications S.A.

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających działy telefonicznego kontaktu z klientem firm z różnych branż. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Spółki mają zastosowanie zarówno w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Platforma Interfejsu Dialogowego Esense oraz Interfejs Dialogowy Brilliance przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych – zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.

Spółka działa od 2012 r., od maja 2016 r. jest notowana na New Connect. Voicetel Communications jest też właścicielem spółki Speech Guru, która zajmuje się opracowywaniem algorytmów dialogowych, a także na jej zlecenie realizuje prace nad autorskim klasyfikatorem wypowiedzi użytkowników Brilliance™.