Raport Media System

Raport z realizacji automatycznej kampanii wychodzącej na zlecenie firmy Media System

Data publikacji: 2017/08/09

Pobierz pełną wersję

Raport Media System

Zespół badawczy Voicetel Communications na zlecenie firmy Media System przeprowadził badanie na 1300 odbiorcach, mające na celu oszacowanie kosztów uzyskania leadu z wykorzystaniem Interfejsu Dialogowego Brilliance™.

Interfejs Dialogowy Brilliance™ pozwolił na szybką realizację kampanii obdzwaniania losowo wybranej grupy 1300 osób – w ciągu 42 minut pozyskanych zostało 69 leadów.

Najistotniejsze z punktu widzenia realizacji kampanii cechy Brilliance™ to:

  • dialog oparty o rozumienie mowy (interfejs poprawnie interpretuje intencje rozmówców), umożliwiające uniknięcie potrzeby angażowania żywych konsultantów, czy stosowania rozwiązań opartych o wybieranie tonowe lub jednokierunkowe komunikaty,
  • wielokanałowość (możliwość jednoczesnego obdzwaniania wielu klientów, skracające sumaryczny czas trwania kampanii i umożliwiające osiągnięcie założonych celów w krótkim czasie),
  • w pełni zautomatyzowane ponawianie prób połączenia bez wykorzystania niewygodnych dla klientów form zestawiania połączeń (dialery, itp.),
  • wykorzystanie weryfikacji numerów HLR to natychmiastowego ograniczenia i klasyfikacji zbioru numerów odbiorców,
  • możliwość zatrzymywania i wznawiania realizacji kampanii w dowolnym momencie, jak również proste zarządzanie pulą numerów do obdzwonienia (w tym dodawanie kolejnych).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem z kampanii wychodzącej, zawierającym dane dotyczące czasu jej trwania, przebiegu dialogu oraz pełne statystyki kampanii wraz z jej kosztami.