Raport EBI nr 28/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2019 r., na godzinę 14:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

1) pełna treść ogłoszenia,

2) projekty uchwał,

3) wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał,

4) wniosek o umieszczenie spraw w porządku,

5) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

6) formularz do odwołania pełnomocnictwa,

7) informacje o kapitale zakładowym,

8) załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 28/2019 na stronie PAP