Raport EBI nr 29/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr 1207/2019 Zarząd Giełdy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, postanowił zmienić Uchwałę Nr 1061/2019 Zarządu Giełdy z dnia 7 października 2019 r. i zmniejszyć wysokość nałożonej na Spółkę kary pieniężnej z 50 000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. pkt 13 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 29/2019 na stronie PAP