Raport EBI nr 1/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

(1) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14.02.2018 r.,

(2) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 15.05.2018 r.,

(3) Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 14.08.2018 r.,

(4) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14.11.2018 r.

Raport roczny za rok 2017 zostanie opublikowany w dniu 31.05.2018 r.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego w terminach określonych w Regulaminie ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 1/2018 na stronie PAP