Raport EBI nr 1/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 r.

2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.

3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.

4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 r.

5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 r.

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa Prawna:

§ 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 1/2021 na stronie PAP