Raport EBI nr 10/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2020 r., na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Ewy Panc, przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

1) pełna treść ogłoszenia,

2) projekty uchwał,

3) wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał,

4) wniosek o umieszczenie spraw w porządku,

5) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

6) formularz do odwołania pełnomocnictwa,

7) wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 10/2020 na stronie PAP

 

Wniosek o umieszczenie spraw w porządku

Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza

Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

Formularz do odwołania pełnomocnictwa

Formularz pełnomocnictwo

Pełna treść ogłoszenia

Projekt uchwał