Raport EBI nr 12/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2019 roku, na godzinę 10:00 w biurze Spółki przy ulicy Kołobrzeskiej 12 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

1) pełna treść ogłoszenia,

2) projekty uchwał,

3) wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

4) wniosek o umieszczenie spraw w porządu

5) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

6) formularz do odwołania pełnomocnictwa

7) informacje o kapitale zakładowym

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

2019.06.18 Formularz Wniosek o umieszczenie spraw w porządku

2019.06.18 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

2019.06.18 Wniosek pełnomocnictwo

2019.06.18 VC Ogłoszenie zwołanie ZWZ

2019.06.18 VC Projekty uchwał 

2019.06.18 VC Formularz pełnomocnictwo odwołanie

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications 

Treść raportu 12/2019 na stronie PAP