Raport EBI nr 1/2016

Tytuł Raportu:

Harmonogram publikacji raportów w 2016 r.

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
(1) Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 12.02.2016 r.,
(2) Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 13.05.2016 r.,
(3) Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – w dniu 12.08.2016 r.,
(4) Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 14.11.2016 r.
Raport roczny Spółki za rok 2015 zostanie opublikowany w dniu 01.06.2016 r.
Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego w terminach określonych w Regulaminie ASO.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 1/2016 na stronie PAP