Raport EBI nr 12/2016

Tytuł Raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1) pełna treść ogłoszenia,
2) projekty uchwał,
3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4) informacje o kapitale zakładowym

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA Voicetel Communications S.A.

Projekty uchwał ZWZA Voicetel Communications S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Voicetel Communications S.A.

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 12/2016 na stronie PAP