Raport EBI nr 13/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2020 z dnia 29.06.2020 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Pana Marcina Lewa.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 13/2020 na stronie NewConnect

Marcin Lewa – kwestionariusz