Raport EBI nr 14/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu Pana Sebastiana Kiliana na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta odwołało Panią Barbarę Cichosz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco:
1. Jakub Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Magdalena Wójcicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Jolanta Blinkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
4. Bogdan Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
5. Sebastian Kilian – Członek Rady Nadzorczej

Spółka przekaże informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 14/2017 na stronie PAP