Raport EBI nr 16/2016

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, dotyczącego powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Kwestionariusz osobowy

Treść raportu 16/2016 na stronie PAP