Raport EBI nr 23/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 20.09.2019 r. zawarł ze Spółką Voicetel Development Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Umowę regulującą zasady współpracy w zakresie rozwoju oraz dystrybucji rozwiązań i usług świadczonych na rzecz klientów w modelu Custom Development. Na podstawie postanowień zawartych w Umowie, Voicetel Development Sp. z o.o. dostarczać będzie klientom usługi Custom Development. Voicetel Communications S.A. natomiast otrzymywać będzie od Voicetel Development Sp. z o.o. przychody z tytułu sprzedaży licencji Brilliance w ramach realizowanych przez Voicetel Development Sp. z o.o. projektów.

Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 23/2019 na stronie PAP