Raport EBI nr 21/2019

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 19.09.2019 r. otrzymał od Voicetel Investments Sp. z o.o., posiadającej 80,10% akcji Voicetel Communications S.A. oświadczenie o zamiarze dokonania konwersji wierzytelności przysługujących Voicetel Investments Sp. z o.o. od Voicetel Communications S.A., z tytułu udzielonych pożyczek na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym.

Zgodnie z oświadczeniem, pierwsza wierzytelność – w kwocie 3 896 652,50 zł – skonwertowana ma zostać do dnia 31.12.2019 r.

Druga wierzytelność – w kwocie 4 620 696,89 zł – skonwertowana ma zostać w przypadku ewentualnego wystąpienia zagrożenia niewypłacalności Voicetel Communications S.A. – w terminie do 90 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 21/2019 na stronie PAP