Raport EBI nr 19/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 informuje, że pomimo złożonego odwołania, GPW w dniu 2 sierpnia utrzymało decyzję o nałożeniu kary na Emitenta za opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.

W dniu 13.08.2019 r. stosowna kwota została przekazana na rzecz wybranej przez Emitenta organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego SystemuObrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 19/2019 na stronie PAP