Raport EBI nr 20/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Joanny Mędraś, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1) pełna treść ogłoszenia,
2) projekty uchwał,
3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4) informacje o kapitale zakładowym

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA Voicetel Communications S.A.

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Voicetel Communications 08.11.2017

Projekty uchwał nadwyczajnego walnego zgromadzenia Voicetel Communications 08.11.2017

Treść raportu 20/2017 na stronie PAP