Raport EBI nr 22/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 8 listopada 2017 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Uchwały podjęte na NWZA 08.11.2017 r.

Treść raportu 22/2017 na stronie PAP