Raport EBI nr 2/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 marca 2017 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1) pełna treść ogłoszenia,
2) projekty uchwał,
3) formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4) informacje o kapitale zakładowym

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA Voicetel Communications S.A.

Informacje o kapitale zakładowym spółki Voicetel Communications S.A.

Ogłoszenie o zwolaniu WZA Voicetel Communications 8.03.2017

Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications 08.03.2017

Treść raportu 2/2017 na stronie PAP