Raport EBI nr 23/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż 8 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Jakub Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Magdalena Wójcicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Jolanta Blinkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
4. Bogdan Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
5. Sebastian Kilian – Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało na Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Jakub Płachta – Członek Rady Nadzorczej
2. Bogdan Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
3. Włodzimierz Wójcicki – Członek Rady Nadzorczej
4. Jakub Kleban – Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Wapiński – Członek Rady Nadzorczej
Spółka przekaże informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 23/2017 na stronie PAP