Raport EBI nr 25/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w reakcji na podjętą 7 października 2019 r. przez GPW Uchwałę nr 1061/2019, Spółka w dniu 15 października 2019 r. wniosła odwołanie od nałożonej kary pieniężnej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 25/2019 na stronie PAP