Raport EBI nr 5/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2019 r. Ograniczenia związane z wirusem COVID-19 wydłużyły proces badania sprawozdania finansowego Spółki, w związku z czym nowy termin przekazania raportu rocznego to 15 maja 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem EBI nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15.05.2020 r.

3. Raport roczny za 2019 rok – 15.05.2020 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 16.11.2020 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 5/2020 na stronie PAP