Raport EBI nr 5/2021

Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

1. Treść ogłoszenia ZWZA

2. Projekty Uchwał ZWZA

3. [Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

4. [Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

5. [Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. [Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa

7. [Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 5/2021 na stronie PAP

1. Vee S.A. Ogłoszenie ZWZA

2. Vee S.A. Projekty Uchwał ZWZA

3. Vee S.A. [Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

4. Vee S.A. [Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

5. Vee S.A. [Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

6. Vee S.A. [Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa

7. Vee S.A. [Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza