Raport EBI nr 5/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 8 marca 2017 r. w Kancelarii notarialnej przy ulicy Pniewskiego 6/2 w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.03.2017 r.

Treść raportu 5/2017 na stronie PAP