Raport EBI nr 6/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2019 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego wraz z Opinią Biegłego Rewidenta to 16 czerwca 2019 r. Zmiana terminu publikacji raportu opisana została w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2019 roku przekazane raportem EBI nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego SystemuObrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 6/2019 na stronie PAP