Raport EBI nr 6/2015

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku umowy o pilotażowe świadczenie usługi BrillianceTM w ramach automatycznej obsługi zgłoszeń telefonicznych. Nowym odbiorcą usługi została ogólnopolska sieć przychodni medycznych. Wdrożenie fazy pilotażowej usługi BrillianceTM pozwoli Spółce na udoskonalenie finalnej wersji usługi przed jej komercjalizacją, planowaną na I kwartał 2016 roku.
W ocenie Emitenta program pilotażowego wdrożenia usługi BrillianceTM stanowi kolejny etap realizowanej przez Zarząd Spółki strategii pozyskiwania rynku oraz doskonalenia i popularyzacji automatycznego interfejsu dialogowego wśród odbiorców końcowych, przez co może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 6/2015 na stronie PAP