Raport EBI nr 6/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować o podpisaniu w dniach: 11.03.2016 r. oraz 15.03.2016 r. umów dotyczących komercyjnego świadczenia usługi Interfejsu Dialogowego Brilliance. Klientami Spółki zostały podmioty reprezentujące branże:
– prywatnej opieki zdrowotnej,
– biotechnologiczną.
Podpisanie umów na świadczenie usługi Brilliance wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą rozpoczęcie komercjalizacji interfejsu dialogowego w I kwartale 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 6/2016 na stronie PAP